Styrelse

Styrelse

Ordförande: Håkan Askman 0733-14 09 65
Sekreterare: Åsa Lindberg 076-126 22 28
Kassör: Mårten Liljefors 070-579 96 02

Ledamöter:
Lennart Malmi 073- 500 19 55
Karsten Husberg, miljöansvarig 070-453 07 55
Enevold Schröder, ansvarig varvsplan 070-728 64 58
Anders Åsén, ansvarig sublift, sjö- och torrsättning 070-536 29 86
Carl Åkerblad, ansvarig trailerbåtar 070-426 45 82

 

Revisorer:
Christer Hillbom och Per Thelander
 

Revisorssuppleant:

Bo Svensson

Valberedning:
Anders Lindholm och Tomas Walberg