Miljöplan RBF & RHF

Styrelserna i Ranängens båtägareförening och Ranängens hamnförening har i december 2022 reviderat den gemensamma miljöplanen.

Det är viktigt att alla medlemmar känner till och följer miljöplanen. Planen finns i nedanstående länk.

Länkad miljöplan