Hamnplan & trailerparkering

Hamnplanen på Ranängen är till för i huvudsak två båttyper:

  • Båtar som sjösätts med kran eller sublift, s.k. "kranbåtar"
  • Båtar som sjösätts med privat bil, s.k. "trailerbåtar"

Vi försöker hålla ordning på detta genom att ha olika zoner, så vi inte blockerar varandra alltför mycket. Kranbåtar styr klubben varje båts placering, och du som båtägare kan inte förvänta dig att få ha samma plats år ut och år in, ibland behöver vi arrangera om för att maximera ytorna och därmed hålla gemensamma kostnader utspridda på så många båtägare som går.

Kranbåtarna står i rader 1-13 och trailerbåtar i zon T1-T3, se bilden nedan för en schematisk vy av hur det ser just nu 2020.

Nedan följer instruktioner för hur du parkerar din trailer på Ranängen:

2017 utarbetade vi ett antal ”zoner” där vi ställer båtar på trailer eller tomma trailers. Vi vill ni använder dessa oavsett om det är sommar eller vinter, särskilt under de tider det sker lyft med mobilkran. Det är en stor extra börda om de som sköter mobilkranslyften också måste flytta trailers – en del är t.o.m låsta och i sånt fall måste vi klippa kättingarna vilket ingen uppskattar. Titta i bilden nedan så ser du de utmarkerade zonerna T1-T3. Dessa är uttänkta för att underlätta körning och parkering av trailers, maximera nyttjandegraden men samtidigt heller inte vara i vägen för mobilkranen, dvs en kompromiss på flera fronter.

Tanken är att i zon T1-T3 står trailers i en sorts ”solfjäder” som man kan antyda i ritningen i en viss riktning (man kör motsols). Bilden nedan visar även T4 och T5 som är gamla zoner vi inte kommer kunna användare framöver. Vidare om du är tidigt upp och sent i, måste du acceptera att kanske någon ställer sin trailer framför dig. Mindre båtar under 5-6m är lättare att ställa av och parkera, så dessa skall stå intill staketet i T1 och i T2. Större längre båtar, trimaraner osv ställs i yttersta raden mot vägen i T1. Ställ alltså av båten så långt in du kan – inte där det är enklast just nu. Det är också viktigt att vi märker upp våra trailers och båtar, så ni själva kan ta kontakt med den som kanske står framför, så ni kan reda ut vem som ska stå var. Det är en omöjlighet för oss i styrelsen att sköta detta, det skulle kräva någon av oss är på plats dygnet runt, vilket vi inte kan genomföra i verkligheten – därför ber vi er att följa den tänkta planen och tala med varandra. Många av er var med på ”trailerkvällen” 2017 och vi hoppas ni minns uppställningen och ungefär hur vi gjorde.