Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlemsvillkoren för Ranängens Båtägareförening, RBF. Du kan ta del av de fullständiga dokumenten via länkar nedan.

Medlemskap

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver Du ett konto i vårt verksamhetssystem som sköts av KanslietOnLine. Kontot är individuellt.

RBF är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att förse medlemmarna med uppläggningsplats för fritidsbåtar enligt markupplåtelseavtal med Danderyds kommun. Föreningen skall också verka för god säkerhet i samband med upptagning och sjösättning, god sjösäkerhet, gott sjömanskap och en god miljö.

Här hittar Du våra stadgar http://www.ranangen.se/om-oss/stadgar. , Här är våra varvsregler http://www.ranangen.se/om-oss/varvsregler. Här är de särskilda ordningsregler som gäller vid torr- och sjösättning samt av- och påmastning http://www.ranangen.se/om-oss/upptagning-och-sjosattning/

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlar RBF personuppgifter som är nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR (General Data Protection Resolution).

Vi använder personuppgifter för att kunna hantera medlemskap, ta emot bokningar av uppläggningsplatser, ta emot frågor och administrera olika föreningsaktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra avgifter.

Vår integritetspolicy mm hittar du här http://www.ranangen.se/integritetspolicy-for-ranangens-batagarforening-rbf

Du som medlem kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av Dina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som inte är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 100, senast uppdaterad 17 maj 2018, 00:00