Elanvändning på Ranängen

  • 4 dec 2023

Information till båtägarna

Vid besök på varvet kunde konstateras att det sitter mängder av sladdar i elskåpen.

Med anledning av de förmodade ökade kostnaderna för el på varvet och risken för överbelastning, kortslutning och i värsta fall brand, vill styrelsen för RBF uppmana till följande:

  • Underhållsladda batterier effektivt, dvs. ha elanslutningar inkopplade endast den tid det tar att ladda batterier och dra därefter ur sladden ur elskåpet
  • Ingen form av luftavfuktare, element eller fläktar får användas utan särskilt tillstånd från styrelsen
  • Om ovanstående inte efterlevs och styrelsen ser att elförbrukningen i kombination med att kWh-priset ökar, kommer styrelsen att överväga att stänga av elen tillfälligt
  • Vid användning av toaletterna – se till att lampor och fläkt stängs av när du lämnar  och se till att dörren till toa stängs ordentligt. Vid sträng kyla och risk för frysning av rör kan vi behöva stänga toaletterna.

 

Styrelsen

Ranängens båtägareförening