Information till medlemmar ang el och vatten

  • 25 okt 2022

Ranängen i oktober 2022

 

Elanvändning

Med anledning av de förmodade ökade kostnaderna för el på varvet, vill styrelsen för RBF uppmana till följande:

  • Underhållsladda batterier effektivt, dvs. ha elanslutningar inkopplade endast den tid det tar att ladda batterier och dra därefter ur sladden ur elskåpet
  • Ingen form av luftavfuktare, element eller fläktar får användas utan särskilt tillstånd från styrelsen
  • Om ovanstående inte efterlevs och styrelsen ser att elförbrukningen i kombination med att kWh-priset ökar, kommer styrelsen att överväga att stänga av elen tillfälligt
  • Vid användning av toaletterna – se till att lampor och fläkt stängs av när du lämnar  och se till att dörren till toa stängs ordentligt. Vi sträng kyla och risk för frysning av rör kan vi behöva stänga toaletterna
  • För att spara på elförbrukningen undersöker styrelsen att sätta tidsvakt på belysningsstolparna på varvet och endast ha dem tända under delar av dygnets mörka timmar.

 

Vatten

Vattnet på varvet kommer att stängas av fr.o.m. den 1 november 2022 och vattenvindorna tas in. Vatten kommer att finnas i kran på utsidan av toaletterna så länge det inte finns risk att ledningen fryser.

 

Elanläggningen på Ranängen

Vi har haft problem med kortslutningar på en del elstolpar vilket föranlett att vi låtit göra en översyn av elanläggningen på varvet. I samband med det har styrelsen beslutat att snarast se till att elskåp som saknar dörr får väderskydd. Planerna på längre sikt, eventuellt under vår/sommar 2022 är att bygga om delar av anläggningen.

 

Arrendeavtal med Danderyds kommun

Som tidigare informerats om kommer Danderyds kommun att säga upp arrendeavtalen med i stort sett samtliga båtklubbar i kommunen per den 2022-12-31, för att sedan ingå nya avtal fr.o.m. 2024-01-01. Vad detta innebär för oss på RBF (Ranängens båtägareförening) och RHF (Ranängens hamnförening) vet vi inte men utifrån skrivelser från kommunens översyn av båtklubbsverksamheten, finns risk att kommunen vill lägga en stor del av kostnader för bl.a. miljösanering på oss.

Mot bakgrund av denna ovisshet vill styrelsen för RBF avvakta med större investeringar, där bl.a. ombyggnaden av elanläggningen kan ingå.

 

Styrelsen

Ranängens båtägareförening