Nyheter

Stöld av utbordardrev på Ranängen

  • 29 okt 2022

Nu är stöldsäsongen  här och åtminstone ett utbordardrev har stulits på varvet.

Lyckligtvis har en del av båtägare till utombordare tagit av dreven på egen hand. 

En uppmaning till båtägare som ännu inte tagit bort dreven är att göra det.

Det är bra om vi som båtägare besöker varvet regelbundet och går en runda för att visa eventuella betraktare att det finns människor på varvet olika tider på dygnet.

Meddela styrelsen eller båtägaren (om kontaktuppgifter finns) eventuellt misstänkt stöld eller t.ex. presenning som blåst av.

Styrelsen

Ranängens båtägareförening

Information till medlemmar ang el och vatten

  • 25 okt 2022

Ranängen i oktober 2022

 

Elanvändning

Med anledning av de förmodade ökade kostnaderna för el på varvet, vill styrelsen för RBF uppmana till följande:

  • Underhållsladda batterier effektivt, dvs. ha elanslutningar inkopplade endast den tid det tar att ladda batterier och dra därefter ur sladden ur elskåpet
  • Ingen form av luftavfuktare, element eller fläktar får användas utan särskilt tillstånd från styrelsen
  • Om ovanstående inte efterlevs och styrelsen ser att elförbrukningen i kombination med att kWh-priset ökar, kommer styrelsen att överväga att stänga av elen tillfälligt
  • Vid användning av toaletterna – se till att lampor och fläkt stängs av när du lämnar  och se till att dörren till toa stängs ordentligt. Vi sträng kyla och risk för frysning av rör kan vi behöva stänga toaletterna
  • För att spara på elförbrukningen undersöker styrelsen att sätta tidsvakt på belysningsstolparna på varvet och endast ha dem tända under delar av dygnets mörka timmar.

VARNING

  • 10 okt 2022

Bind aldrig presenningen i båtstöttorna!

Vi har upptäckt att flera båtägare har förankrat presenningar i båtstöttorna, vilket inte är tillåtet enligt våra föreskrifter. Risken är att stöttorna slits loss vid kraftig vind och att båten välter.

Styrelsen

Ranängens båtägareförening