Nyheter

Efterlysning

  • 30 sep 2022

image: Efterlysning

Har någon i båtkollektivet lånat ett par stödhjul till en trailer tillhörande Richard Knafve?

Han hade tänkt att ta upp sin båt då han upptäckte att stödhjulen som sitter längst bak på trailern var borta. Se bild

Om någon lånat hjulen så ber vi vederbörande att återlämna dem till Richards trailer.

Richard nås på telefon 070-302 24 55.

Styrelsen

Nyordning förvaring av master i mastskjulen

  • 1 sep 2022
  • Meddelande, Segelbåtar

För att bringa ordning i mastskjulen så att alla master får plats har vi i år frångått att placera masterna i specifika fack i varje mastskjul. Varje mastskjul märks upp med den mastlängd masterna får ha i respektive mastskjul enligt följande:

  • Mastskjul A och B med plats för ca. 30 master per skjul med längden <_ 10 meter
    • Exempel på båttyper Stortriss, IF, Maxi 68, 77, Facil, Shipman 28, Vega m.fl.
  • Mastskjul C med plats för ca. 30 master med längden > 10  <_  12 meter
  • Mastskjul E med plats för ca 30 master med längden > 12   <_  16 meter
  • Mastskjul F med plats för ca. 15 master med längden > 16 >  <_  20 meter

Var noga med att placera masten i rätt mastskjul så att vi slipper kalla båtägaren att flytta på master som placerats i fel mastskjul.

Masterna måste vara märkta med namn och telefonnummer i ändan på den del av masten som vetter mot körvägen på varvet.

De master och annat som ligger i mastskjulen nu och som legat en längre tid kan komma att flyttas eller skrotas om det inte går att hitta en ägare till desamma.

 

Styrelsen Ranängens båtägareförening