Nyheter

Info/påminnelse ang sanering otillåtna bottenfärger

  • 20 aug 2022
  • bottenfärg, Meddelande

image: Info/påminnelse ang sanering otillåtna bottenfärger

 

Föreningen har sedan tidigare, i dialog med Danderyds kommun, bestämt att alla båtbottnar ska vara godkända innan sjösättningen 2023.

Godkända alternativ är:

- Ingen bottenfärg, dvs bara gelcoat eller epoxy

- Godkänd XRF-mätning av certifierad utförare (intyg lämnas/mailas till RBF)

- Tidigare XRF-underkända båtar som åtgärdats av saneringsfirma

Innevarande vintersäsong är således sista chansen sanera underkända båtar. Ska båten saneras på hamnplanen finns regler för hur detta ska ske, t.ex. behöver båtägaren se till att ställa båten på presenning för att säkert kunna samla upp färgrester. Ska båten saneras av saneringsfirma tillkommer leverantörens anvisningar. Ett femtontal båtägare har gått samman och upphandlat sanering. 

I december 2021 XRF-mättes alla upplagda båtar och resultatet meddelades genom styrelsen till respektive båtägare. Några båtar åtgärdades och efterkontrollerades under våren.

Ägare till ej godkända båtar har ombetts inkomma med åtgärdsplan. Uppdatera oss gärna om något förändrats.

Ägare till godkända båtar kan köpa ett separat XRF-intyg från besiktningsföretaget. OBS intyg från denna besiktning är inget krav från föreningen då vi redan informerats.

Frågor till styrelsen gällande krav eller XRF-intyg ställs till Karsten Husbergkarsten[AT]husberg.fr

Du som är ny medlem eller köpt ny båt ombedes redan nu maila ditt intyg till upptagning-sjosattning@ranangen.se så information om din båt är uppdaterad inför sjösättningen 2023.

Styrelsen RBF