Nyheter

Felparkerade trailers

  • 6 sep 2021

Nu börjar torrsättningen av båtar som står i vagga eller bockar.

Vi ber ägare till trailerbåtar att snarast flytta dessa till trailerområdet så att de inte är i vägen vid torrsättningen.

Vi vill även påminna om att märkning av ekipagen är obligatorisk, varför oläsliga eller obefintliga märkningar strider mot föreningens stadgar.

Styrelsen

Ranängens båtägareförening