Nyheter

Master i mastskjulen

  • 31 aug 2021

Nu finns placeringslistor för master uppsatta på mastskjulen.

Vi har ett mastskjul mindre nu än tidigare varför det kan ha skett omflyttningar från tidigare placering. SAMTLIGA mastägare uppmanas att kontrollera att den egna masten ligger på anvisad plats.

Lägg masten på angiven plats samt märk densamma med namn och telefonnummer väl synligt och lättläst. 

Observera att endast master till föreningens segelbåtar skall placeras i skjulen, inte bommar eller delar till isjakter som finns där idag.

Omärkta master och annat än segelbåtsmaster kommer att placeras utanför mastskjulen längs staket bakom traktorn och på sikt skrotas.

Styrelsen 

Ranängens båtägareförening 

Trailerbåtsägare sönd 29/8

  • 23 aug 2021

Som ni säker har lagt märke till har det varit viss oordning  på Ranängens trailerområde med trailers som står utspridda och båtar som blivit inparkerade. Att vi därtill har drabbats av stölder förra hösten föranleder oss till att försöka organisera trailerbåtarna på ett bättre sätt och förhoppningsvis försvåra för eventuella tjuvar att stjäla båtmotorer.

För att få ett effektivare och trevligare trailerområde behöver vi också rensa vissa områden från sly och ogräs.

Vi kallar därför er trailerbåtsägare till Ranängens hamnplan för att iordningställa marken och gå igenom hur vi tänkt rangera båtarna. Vi  ber er därför att klär er lämpligt för aktiviteten, t ex arbetshandskar.  

Vi ses söndagen den 29 augusti kl. 10:00. Föreningen bjuder på varmkorv efter avslutat
arbete. 

Styrelsen Ranängens Båtägareförening

Upptagning hösten 2021

  • 14 aug 2021

Information om datumen för höstens upptagningar