Nyheter

Sjösättningstillfälllen 2021

  • 24 mar 2021

Sjösättning våren 2021

Årets sjösättningar kommer att genomföras vid följande tidpunkter:

Första tillfälle blir den 24 och 25 april, kallelse kommer med e-post

Andra tillfälle blir den 8 och 9 maj 

Tredje tillfälle blir den 22 och 23 maj 

Vi har planerat att kalla mindre grupper av båtägare till olika tidpunkter under sjösättningsdagarna, där tanken är att båtägarna är behjälpliga vid sjösättningen av varandras båtar. Den som sjösätter lägger till sin båt och återvänder till gruppen tills samtliga båtar i gruppen är sjösatta. Eftersom kallelsen skickas med e-post är det viktigt att e-postadresserna är uppdaterade i medlemsregistret på vår hemsida. Kontrollera detta. 

Eftersom det är premiär för oss att använda vår nya Sublift så är vi inledningsvis osäkra på hur snabbt vi kan sjösätta. Eventuellt kommer vi att behöva kranbil till några båtar. Meddelande om detta kommer innan sjösättningstillfällena 2 och 3.

 Visar det sig att det tar längre tid att sjösätta än vad det tre tillfällena medger måste vi eventuellt sjösätta under några veckodagar. Vi vore tacksamma om de av er som kan tänka sig att sjösätta veckodagar meddelar det till pobrandt@telia.com .

 Med vänlig hälsning

 Styrelsen Ranängens Båtägareförening

Viktigt om bottenfärger

  • 23 mar 2021

Vilka båtbottenfärger får vi använda på Ranängen

 Våren är i antågande och det är inte så långt kvart till sjösättning. Ännu närmare i tiden ligger vårrustningen och för många arbetet med att bottenmåla båten. 

Ranängens BF förordar att man inte bottenmålar båten utan istället använder sig av mekaniska metoder såsom båtbottentvätt för att förhindra påväxtning på skrovet. Om man ändå bedömer att man verkligen behöver båtbottenfärg ska endast de färger som enligt Kemikalieinspektionen är godkända för Östersjön användas