Information om upptagning 2020

  • 2 sep 2020

Till alla båtägare på Ranängens hamnplan, RBF.

Hösten närmar sig och med den torrsättningen av våra båtar. Det blir sista gången som detta görs med kran, till vårens sjösättning kommer det att göras med Sublift.
 


Markarbetena på varvsområdet är gjorda och den ”nygamla” rampen vid mastkranen är iordningställd för den räls som skall läggas ut som Subliften kommer köra på. Rälsen är levererad och skall svetsas och läggas på plats.
 
I samband med markarbetena flyttades de flesta vaggor och vagnar, som nu måste ställas på plats igen. På grund av att Subliften kräver viss bredd mellan båtarna/vaggorna så kommer många båtar att få nya platser. Detta kommer att meddelas i samband med utskick om torrsättningsdatum. Exakta platsen samordnas med föreningens funktionärer. 
 
Mastskjul D
Mastskjul D kommer att flyttas/rivas och kan därför inte användas i höst. Korta master skall i första hand läggas i skjul A och B. Övriga master får läggas där de får plats, dvs en viss förtätning kommer att bli nödvändigt i kvarvarande skjul.
 
Trailers
Nu står trailers parkerade på området där båtar i vaggor och stöttor skall stå. Dessa trailers måste flyttas till det anvisade området för trailers i god tid innan torrsättningen. Se https://www.ranangen.se/om-oss/trailerparkering/ och notera att områden T4 och T5 utgår pga att ge plats till att arbeta med rälsen för Subliften, vänligen fokusera och ställ era båtar på T1-T2-T3.
 
 
Torrsättningsdatum och turordning meddelas i separata mail.
 
Hälsningar
Styrelsen ​​​​​​​