Upptagning under hösten

  • 19 jul 2020

Höstens båtupptagning kommer ske under tre helger närmare bestämt den 12 sept, 19-20 sept och 10 oktober. 

/Styrelsen