Nyheter

Information flytt vaggor/städning

  • 17 apr 2020

Som tidigare meddelats kommer varvsområdet på Ranängen till stora delar att markberedas i samband med att vi investerar i en ny torr-och sjösättningsanläggning. Arbetet kommer att påbörjas kort efter sjösättningen i år varför området måste rensas och göras tillgängligt för markarbetena.

Information ang 2020 sjösättning

  • 8 apr 2020

Här kommer en påminnelse och information angående vårens första sjösättning.