Platsbyten och torrsättning

  • 7 aug 2018

Det har inkommit ett stort antal önskemål om ny plats, tidigare eller senare torrsättning m.m. Alla dessa önskemål kommer att behandlas i slutet av denna månad. Något besked innan dess är inte möjligt. Vi vill samtidigt påminna om att torrsättning måste ske i den ordning båtarna ligger och avvikelser kan ske i mycket begränsad omfattning. 

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen