Utdelning av inpasseringstaggar

  • 21 apr 2018

Nästa utdelning av taggar 2018-04-22 kl. 10 -12 på Ranängen

Hej, välkommen till Ranängen för att hämta Din inpasseringstag. Vi har öppet 22/4 kl 10-12 i det lilla blå huset intill sjäösättningsrampen.

Jan Romson