Utdelning av taggar

  • 18 apr 2018

Nästa utdelning av inpasseringstaggar 21-22/4 2018

Utdelning sker i Blå Paviljongen (det lilla blå huset intill sjösättningsbryggan) 

21/4 kl 13-15

22/4 kl 10-12

Styrelsen RBF